Barok Dönemi Alman Edebiyatı

Fransızca’da Baroque, İngilizce’de Barock olarak bilinen “Portekizce’de Oval İnci anlamına gelen Barroco sözcüğünden türeyen Barok terimi, Almanca’da sanatın ve hayatın fazla ince tezahürlerine verilen bir isim olmuştur”.  Barok dönemi edebiyatında ortaya çıkan eserlerde durağanlığa karşı hareket ön plana çıkmıştır. Dönemin edebiyatında abartılı süsleme, hareket duygusu, antitez ve kontrast motifleri göze çarpmaktadır.

Barok döneminin belirleyici çerçevesini Otuz Yıl Savaşları olarak anılan Avrupa tarihinin en uzun ve yıkıcı savaşlarından birisi olan savaşlar dizisi oluşturmaktadır. Kanlı din ve mezhep kavgaları ile bitmek bilmeyen kan dökme, eziyet, göç gibi olayların yükünü taşımaktan bıkmış olan barok insanı kötümserdir. Ölüm korkusu ve yaşama arzusu gibi karşıt konular, bu dönem edebiyatına hakimdir.

Avrupa’da, özellikle Katolik ülkelerde etkili olan Barok edebiyatı öteki ülkelerde Almanya’dan daha önce başlamıştır. Avrupa’da savaştan önce de var olan sıkıntıların artarak çöküntünün giderek etkili bir hal almasına sebep olan 30 Yıl Savaşları’nın en büyük yıkıntısı yaşayan Almanya’da edebiyatçılar bu dönemde özellikle biçim konusunda kendilerine Avrupa’yı örnek almışlardır. Alman Edebiyatı’nı derinlerinden sarsmayı başaran Barok Dönemi’nde ve özellikle 1618-1648 yılları arasında yaşanan 30 Yıl Savaşları’nın etkilediği sosyoekonomik çerçevede, edebiyatçıların motivasyon kaynakları “Carpe Diem (Anı Yaşa, Gününü Gün Et)”, “Momento Mori (Ölümünü Hatırla, Bir Gün Öleceksin)” ve “Vanitas (Hayat Geçici)” olarak değerlendirilebilir.

 

 

 

 

Referanslar:

1- Yeni Alman Edebiyatı Tarihi/ Prof. Dr. Gürsel Aytaç

2- Edebiyat Biliminde Barok Kavramı/Yazan:Rene Wellek/Çeviren: Sıddık Yüksel