Denizcilik Dili

Denizcilik, antik çağlardan bu yana iletişim anlamında karaları birbirine bağlamış, kültür, sanat ve bilimin yayılmasında önemli rol oynamış ve tarihsel süreçlerde dönüm noktaları yaratacak değişiklilere sebep olmuştur. Köklü bir tarihi olan ve Sanayi Devrimi ile artan bir hızla askeri, ekonomik, teknolojik ve sosyal ilerlemelerde önemli roller oynayan çok kültürlü günümüz denizcilik dünyasında başarının anahtarı Denizcilik İngilizcesi’dir.

Bundan beş yüz yıl önce, beş ila yedi milyon arasında insan İngilizce konuşuyordu ve bu insanların neredeyse hepsi İngiliz Adaları’nda yaşıyordu. Şimdi, dünyanın her yerinden 1,8 milyar kişiye yakın insan İngilizce konuşabiliyor. Böyle bir büyüme gösteren İngilizce’nin kendini “denizde ortak iletişim dili” olarak kabul ettirebilmesi tasarısı, yüzyıllar boyunca süregelen gemi taşımacılığı ile yapılan ticaretin ulaştığı devasa boyut sayesinde tamamlandı.

Uluslararası ve küresel bir boyutta olan denizcilik sektöründe işlerin muntazam yürümesini sağlamak için insanlar birbirleriyle konuşmak ve birbirlerini anlamak zorundadır. Bu yüzden bir deniz diline ihtiyaç vardır. Londra merkezli Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), denizciler için resmi dil olarak belirlemiş olduğu tek dil İngilizce’dir. IMO, dünyanın çeşitli yerlerinden denizcilerin standartlaşmış bir şekilde iletişim kurma becerilerini daha da güçlendirmek için SCMP (Standart Denizcilik Haberleşme Kalıpları) yayınladı. Denizde iletişim dilinin İngilizce olmasının yanı sıra gemi inşa, gemi tamir ve bakımı yapan dünya tersanelerinden tüm ilgili üretim ve dağıtıcı tesislerine, dizayn firmalarından, klas kuruluşlarına kadar tüm sektörde de aynı şekilde İngilizce, kendini ortak iletişim dili olarak kabul ettirmiştir.

Alfred Thayer Mahan’ın “Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi” kitabı uluslararası alanda denizcilik üzerine şimdiye kadar yazılmış en önemli eserlerden biri olarak kabul ediliyor.  Deniz gücünün yalnızca askeri anlamda değil aynı zamanda ekonomik ve politik anlamda da üzerinde durulması gereken bir mesele olduğuna değinen Mahan, İngiltere’nin deniz gücü sayesinde Avrupa’nın kıta devletlerine karşı üstünlük sağladığını ve zenginleştiğini söylemiştir. Bugün ortak iletişim dilinin İngilizce olmasının İngiltere’nin Mahan’ın önemle bahsettiği deniz gücüne sahip olmasındaki payı çok mühimdir.

Günümüzde ana dili yanında İngilizce eğitimi almak, gelişmeleri İngilizce takip etmek ve çalışmalarının büyük bölümünü İngilizce yapmak zorunda olan denizcilik çalışanlarına bu durum ek yükler yaratsa da dünyayı birbirine bağlamaya devam eden ve dünya ticaret filosunun oldukça önemli bir payını elinde tutan denizcilik sektöründe “ortak dil olumlu” sonuçlar sağlamaktadır.

Referanslar:

1- Tarih İncelemeleri Dergisi/ Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 1/ Temmuz/July 2012, 289-291

2- Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi/2009/Sayı:2/Alfred T. Mahan ve Deniz Egemenliği Teorisi / Fatih Mehmet Berk & Mustafa Arslan

3- Ünal Özdemir/ Tarihte Türk Denizcilik Faaliyetleri ve Günümüz Limanlarının Gelişim Sürecine Olan Etkisinin İncelenmesi/Temmuz 2015

4- http://www.imo.org/en

5-http://www.imo.org/en/ourwork/safety/navigation/pages/standardmarinecommunicationphrases

 

Anında Tercüme Fiyat Teklifi Alın!