Sanatsal ve Edebi Tercüme

Edebi Tercüme, emek gerektiren, bilgi gerektiren, uzmanlık ve deneyim gerektiren hatta profesyonellik isteyen bir meslektir. Farklı dillerden Türkçeye çevrilen, Türkçeden de farklı dillere çevrilen Edebiyat, teknik, hukuki, akademik, ticari, web, tıbbi, edebi tercüme gibi birçok alanda noter Yeminli Tercüme yapan Pierid Tercüme bürosu Yalova içinde alanında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.Edebi tercüme, hikâye, roman, ansiklopedi, masal, şiir, makale gibi farklı şekillerde yorumlanabilen, üzerinde çok çalışılması gereken ve en zor tercüme şeklidir.

Edebi bir çevrilecek dili ve çevrilecek olan hedef dili ana dili derecisinde bilmesi gerekmektedir. Edebi çeviride iki dili de çok iyi bilmek sadece çeviri için yeterli olmayıp, her iki dilin de gelenek, görenek, örf, adet, dini öğeleri, kültür öğeleri hatta atasözlerine kadar her konuyu çok iyi bilmesi ve okuyucuya aynen yansıtması gerekmektedir. Aksi takdirde edebi çeviri kötü bir çeviri olacaktır.

Ayrıca ek olarak çevirmenin eseri baştan sona okuması, konuyu iyice özümsemesi, teknik terimleri yerinde kullanması gerekmektedir. Eğer çevrilecek eser bir şiir ise, uyak, kafiye, redif gibi unsurlar mümkün olduğunca eklenmelidir. Tersi durumlarda eserin ahengi bozulabilir. Roman gibi uzun eserlerde ise yer, zaman, yıl kavramları ve yazarın kişisel bilgileri de incelenerek çeviri hedef dile aktarılmalıdır. Konusunda uzman tercüme büroları ile çalışmak, hem kaliteli hizmet alınmasını hem de okuyucuya kaliteli hizmet verilmesini sağlamaktadır.